Despre DGASPC

Cine suntem ?

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi este principalul
furnizor de servicii sociale la nivelul judetului .DGASPC Iasi este institutia care asigura
aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul: protectiei copilului, familiei,
persoanelor cu dizabilitati, varstnicilor, precum si a altor categorii de populatie aflate in situatii
de risc. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, ca institutie publica
de interes judetean, aflata in subordinea Consiliului Judetean Iasi, este finantata din fondurile
Bugetului de Stat..Toodata, DGASPC Iasi isi desfasoara activitatea pornind de la nevoile
specifice ale populatiei judetului Iasi, stabilite prin Strategiile propuse de Directie si aprobate
de catre Consiliul Judetean Iasi, iar specialistii proprii ai Directiei asigura implementarea
reformelor in domeniul asistentei sociale, oferind servicii in conformitate cu exigentele impuse
de standardele de asistenta sociala

Pentru infiintarea si diversificarea serviciilor acordate copiilor si persoanelor adulte
defavorizate din judetul Iasi, DGASPC a accesat programe de finantare ale Uniunii Europene si
programe de finantare interna constituindu-si, un portofoliu impresionant de proiecte derulate cu
succces.

In vederea realizarii atributiilor prevazute de lege, Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului indeplineste, in principal, urmatoarele functii:

• de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului
de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a
programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judetean .

• de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului la nivelul
judetului de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru
implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul judetului de reprezentare a Consiliului Judetean , pe plan intern si extern, in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

Scurt istoric

Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi 208/18.12.2003 a fost infiintata Directia
de Asistenta Sociala prin unirea celor doua servicii specializate existente respectiv Directia
Generala de Asistenta Sociala si Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi,
institutie care a preluat intreaga activitate de protectie sociala la nivelul judetului Iasi, oferind
servicii pentru toate categoriile de persoane aflate in dificultate, copii sau adulti.

Directia de Asistenta Sociala s-a reorganizat ca Directie Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului prin Hotararea Consiliului Judetean nr.193/21.12.2004

Activitatea specialistilor din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului s-a desfasurat pe baza strategiilor adoptate de Consiliul Judetean Iasi , strategii care au
vizat implementarea reformei in domeniul asistentei sociale, raspunzand nevoilor si cerintelor
comunitatii locale.

Inca de la infiintare, obiectivele DGASPC au urmarit promovarea protectiei copilului
prin alternative de tip familial, evaluarea copiilor din institutiile de tip rezidential in vederea
dezinstitutionalizarii, infiintarea de noi servicii in vederea prevenirii abandonului si reducerii
institutionalizarii.

Ce servicii oferim?

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ofera :
• Servicii privind Protectia Copilului
• Servicii de asistenta sociala oferite persoanelor adulte aflate in dificultate

Departamentul Asistenta Sociala pentru Copil si Familie

Compartimentul pentru adoptii si post-adoptii
Atributiile generale ale Compartimentului pentru adoptii si post-adoptii vizeaza in
principal adoptia nationala.
In vederea indeplinirii atributiilor in domeniul adoptiei, in cadrul Compartimentului sunt
evaluate si solutionate cererile de atestare ca persoana/familie adoptatoare, cazurile de clarificare
a situatiei juridice pentru copiii al caror plan de protectie prevede adoptia.
Specialistii din cadrul Compartimentului efectueaza si alte activitati, printre care:
intocmirea de anchete sociale si evaluari psihologice, propunand in consecinta, la solicitarea
Instantei (in cazuri in care sotul adopta copilul sotiei), consiliere psihologica in vederea pregatirii
minorilor pentru audiere in instanta, evaluarea in vederea numirii ca tutore, evaluare in vederea
aliberarii autorizatiei in vederea casatoriei (pentru minorii care au implinit varsta de 16 ani).

Serviciul pentru situatii de urgenta
Are ca obiectiv principal sa asigure ajutorul adecvat pentru copilul abuzat/ neglijat sau
care a savirsit o fapt penala si nu raspunde penal, prin reteaua profesionala a institutiei, cat si
printr-o retea interinstitutionala.Orice serviciu adus copilului abuzat/neglijat/traficat sau care a
savarsit o fapta penala si nu raspunde penal se ofera urmarind respectarea interesului superior
 al copilului cat si nevoile acestuia de dezvoltarea fizica, psihica si morala. Interventia are un
caracter coercitiv pentru agresor dar si de reabilitare a mediului socio- familial in care traieste
copilul.

Serviciul management de caz
In cadrul. Serviciului management de caz al DGASPC Iasi functioneaza 5 compartimente
prin care se realizeaza coordonarea activitatilor de asistenta sociala in domeniul protectiei
copilului, dupa cum urmeaza:
• Compartimentul management de caz pentru asistenti maternali profesionisti
• Compartimentul management de caz pentru copii in sistem rezidential
• Compartimentul management de caz pentru copii in asistenta maternala
• Compartimentul management de caz pentru plasamente familiale
• Compartimentul management de caz pentru supraveghere specializata
Grupul tinta al Serviciului Management de caz este format din:
-copiii separati temporar sau definitiv de parintii lor, urmare a stabilirii, in conditiile legii, a
masurii de protectie speciala;
-tinerii care au implinit varsta de 18 ani si care beneficiaza, in conditiile legii, de protectie
speciala;
-familia/familia extinsa/familia substitutiva.

Serviciul de Evaluare Complexa
Serviciul de Evaluare Complexa realizeaza evaluarea complexa in vederea formularii sau
confirmarii diagnozei complexe in vederea argumentarii pertinente in fata Comisiei pentru
Protectia Copilului, a propunerilor referitoare la:
• incadrarea intr-un grad de handicap,
• orientarea scolara,
• planul de recuperare, si, dupa caz,
• masura de protectie a copilului.
Serviciul de Evaluare Complexa monitorizeaza situatia copilului, in vederea indeplinirii
masurilor cuprinse in planul de recuperare aprobat de comisie, in vederea includerii sociale a
copilului cu dizabiltati.

Serviciul de evaluare initiala
Serviciul Evaluare Initiala (SEI) este un serviciu in cadrul Directiei Generale de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Iasi. Serviciul Evaluare Initiala constituie serviciul de preluare,
inregistrare, verificare si repartizare/referire a cererilor catre compartimentele din cadrul
DGASPC sau catre alte servicii comunitare.

Numarul copiilor din sistemul de protectie
(beneficiari ai masurilor de protectie speciala la data de 30.06.2011)
Numar de copii ocrotiti in sistem rezidential: 1574 din care: 496 copii in 4 centre clasice si 1078
copii in 9 centre destinate copiilor cu handicap
Numar de copii ocrotiti la asistenti maternali profesionisti: 1208
Numar de copii aflati in plasament familial: 1204
Departamentul Asistenta Sociala Persoane Adulte

A. Servicii Sociale:

1. Servicii sociale cu caracter primar ce au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de
dificultate /vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea/excluziunea persoanelor adulte aflate

in dificultate, oferite in cadrul Serviciul Asistenta Sociala Persoane Adulte aflate in Dificultate;

2. .Centrul social pentru ocrotirea femeilor victime ale violentei domestice .Activitatile
desfasurate in centru au ca scop prevenirea si combaterea fenomenului violentei domestice. In
Centru se asigură gratuit asistenţa specializată a victimelor violentei în familie cât şi a copiilor
acestora şi următoarele servicii sociale: găzduire pentru o perioadă determinată de timp, până la
depăşirea situaţiei de criză; suport social; consiliere psihologică; consultanţă juridică; îngrijire
medicală şi psihiatrică prin afilierea la o unitate medico-sanitară, intermedierea relaţiilor cu
celelalte instituţii implicate (sprijin în participarea la un curs de formare profesională şi căutarea
unui loc de muncă, sprijin în realizarea dosarului pentru obţinerea unei locuinţe sociale etc.)
Capacitatea acestui centru este de 15 persoane (femei cu domiciliul pe raza judetului Iasi),
perioada maxima de sedere in institutie fiind de trei luni.

3. Centrul de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane Activitatile oferite
in centru au ca scop nevoia de a oferi asistenta profesionista pentru reabilitarea si reintegrarea
psihosociala a victimelor traficului intern si extern de fiinte umane din orasul si judetul Iasi,
centrul avand capacitate de 30 locuri.

4. Centrul rezidential pentru persoane varstnice Mircesti, functional din luna noiembrie
2009, cu o capacitate de 50 de locuri, asigura, în regim institutionalizat, conditii corespunzatoare
de gazduire, hrana, ingrijire personala si medicala, recuperare si readaptare, activitati de
ergoterapie si de petrecere a timpului liber, asistenta sociala pentru persoanele rezidente .

5.Servicii de Expertiza Medicala oferite de catre Comisia de Expertiza Medicala pentru
Persoanele cu Handicap Adulte si emiterea de Certificate de incadrare in grad de handicap pe
baza carora se aplica masurile de protectie speciala acestora. Incadrarea in grad de handicap
se face potrivit criteriilor de diagnostic anatomo-clinic, diagnostic functional si de evaluare a
capacitatii de munca si de autoservire, in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 726/2002.
De asemenea se elibereaza un program individual de recuperare, readaptare si integrare sociala
in anexa Certificatului de incadrare care prevade actiunile medicale, educative, profesionale si
sociale necesare pentru recuperarea, readaptareainstruirea si integrarea sau reintegrarea social a
persoanei cu handicap. Persoane expertizate nr. mediu/luna: 566.

6. Servicii de tip rezidential pentru persoane adulte cu dizabilitati. Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului asigura protectie de tip rezidential persoanelor cu
dizabilitati, in urmatoarele centre :
• Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Popricani a fost infiintat în anul 2007 si
ocroteste persoane cu handicap mediu si accentuat, cu varste cuprinse intre 21 si 56 de
ani. Serviciile oferite in centru: gazduire, calificare/recalificare prin activitati desfasurate
in atelierele de terapie ocupationala, integrare/ reintegrare sociala, asistenta sociala,
asistenta psihologica, asistenta medicala. Capacitatea centrului este de 42 de locuri.
• Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Cozmesti este un
serviciu rezidential creat in anul 2008, destinat ocrotirii persoanelor adulte cu handicap,
care ofera urmatoarele servicii sociale: gazduire, recuperare prin activitati desfasurate in
ateliere de terapie ocupationala, integrare/reintegrare sociala, asistenta sociala, asistenta
psihologica, asistenta medicala. Capacitatea centrului este de 60 de locuri.
• Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta a Persoanelor cu Handicap “REVIS”
Hirlau – componenta de zi asigura gratuit servicii sociale persoanelor adulte cu
dizabilitati de pe raza localitatii Hirlau, judetul Iasi, principalul scop fiind reintegrarea
socio-profesionala a acestora. Centrul are ca obiect de activitate formarea profesionala
 a persoanelor cu handicap, care vor fi pregatite in patru ateliere: gradinarit, croitorie;
bucatarie, brutarie.

Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta a Persoanelor cu Handicap “REVIS”
Hirlau - Locuinte protejate asigura servicii sociale gratuite, in scopul oferirii de gazduire
temporara unui numar de 10 adulti cu handicap si a initierii activitatilor de sprijin pentru
o viata independenta (reintegrare socio-profesionala) pentru adultii cu handicap proveniti
atat din comunitate cat si din cadrul Centrului de Îngrijire si Asistenta Hirlau.
• Locuinţele Protejate “REVIS” - A.P. 2 Hîrlău au rolul de a asigura gratuit servicii sociale
pentru 12 persoane adulte cu dizabilitaţi, care au urmat pregătirea profesională adaptată
din Centrul de Pregătire pentru o Viaţă Independentă REVIS, principalul scop fiind
reintegrarea socio-profesională a acestora.
• Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Hîrlău este o instituţie de asistenţă socială care
asigură, în principal, serviciile : găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare, reinserţie
socială şi profesională pentru persoane adulte cu handicap, pe o perioadă determinată/
nedeterminată, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarilor.Centrul are o capacitate
de 261 de locuri.
• Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoanele Lipsite de Autonomie Hîrlău ocroteşte
persoane cu handicap, cu vârste cuprinse între 21 şi 85 de ani, cu posibilităţi reduse
de reintegrare familială, aflate în situaţia de pierdere parţială sau totală a autonomiei.
Servicii sociale: găzduire, recreere şi socializare, asistenţă socială, consiliere psihologică
şi terapii complementare, asistenţă medicală şi de recuperare. Capacitatea centrului este
de 50 de locuri.
• Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Hîrlău este destinat
recuperării persoanelor adulte cu handicap (fizic, somatic, neuro-psihic sau asociat) cu
componentă neuro-locomotorie, instituţionalizate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
Hîrlău sau neinstituţionalizate, din oraşul Hîrlau şi din comunele aflate în imediata
vecinătate a acestei localităţi (Scobinţi, Deleni, Cepleniţa, Cotnari, Belceşti, Sireţel etc.)
pentru care Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Iaşi a propus
Programe Individuale de Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.
• Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Iaşi este destinat
recuperării persoanelor adulte cu handicap (fizic, somatic, neuro-psihic sau asociat)
cu componentă neuro-locomotorie, neinstituţionalizate, domiciliate în municipiul Iaşi
pentru care Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Iaşi a propus
Programe Individuale de Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.
• Centrul social educativ pentru persoane cu dizabilitati Galata cu o capacitate de 35 de
locuri, este un centru de zi care acordă servicii de asistenta sociala, consiliere psihologica
si activitati de terapie ocupationala.

B. Prestatii Sociale

Serviciul Persoane Adulte cu Handicap – Prestaţii asigură acordarea dreptului la asistenţă socială
sub forma prestaţiilor sociale precum şi a altor facilităţi şi drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare,
respectiv Legea 448/2006 , republicată , privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările ulterioare.

B.1.Acordarea de prestatii sociale persoanelor cu handicap (indemnizatii lunare, buget personal
complementar lunar, indemnizatii de insotitor pentru nevăzători)

PRESTAŢII SOCIALE CARE SE ACORDĂ PRIN D..G.A.S.P.C. IAŞI –SERVICIUL PERSOANE
ADULTE CU HANDICAP-Prestaţii sunt:

a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:

1. în cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav;

2. în cuantum de 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

1. în cuantum de 91 lei, pentru adultul cu handicap grav;
2. în cuantum de 68 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
3. în cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu handicap mediu.

Adultul cu handicap vizual grav primeşte pentru plata însoţitorului o indemnizaţie echivalentă cu
salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul
bugetar, altele decât cele cu paturi.

Beneficiază de prestaţia socială prevăzută la lit. b) şi familia sau reprezentantul legal al copilului cu
handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere.

Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza
alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.
Explicaţii termeni:
Bugetul personal complementar - stabileşte limitele cheltuielilor personale din cursul unei luni, în
funcţie de gradul de handicap, pentru plata taxei de abonament radio/TV, a abonamentului telefonic cu
impulsuri incluse şi a taxei pentru abonamentul la curentul electric;
Indemnizaţie lunară - prestaţia socială lunară reprezentând sume de bani acordate persoanelor cu
handicap de natură să faciliteze egalizarea de şanse, asigurarea unei vieţi autonome şi favorizarea
incluziunii lor sociale;

Beneficiari ai legii :

Copiii şi adulţii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au,
conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România.

B.2.Acordarea de facilităţi prin D.G.A.S.P.C. :

a) Gratuitatea transportului urban pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat precum şi
pentru asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap grav precum şi pentru însoţitorii
copiilor cu handicap accentuat;

b) Gratuitatea transportului interurban la alegere cu trenul sau autobuzul , pentru persoanele
cu handicap grav şi accentuat după cum urmează:

b1) Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere,
cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren InterRegio clasa a II-a, cu autobuzele sau cu
navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic.
Beneficiază de aceleaşi drepturi şi următoarele persoane:
• însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;
• asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.

b2) Persoanele cu handicap accentuat (copii şi adulţi) beneficiază de gratuitatea transportului
interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren InterRegio clasa a II-a,
cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic.
• Beneficiază de aceleaşi drepturi şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa
acestora.
c). Subvenţionarea dobânzii la creditele contractate pentru achiziţionarea unui singur
autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces:
Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă
din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Ministerului Muncii , Familiei şi Protecţiei Sociale –

Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap la bugetele direcţiilor generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului judeţene, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru
achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale
de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu
depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani.
Beneficiază de subvenţionarea dobânzii la un credit pentru achiziţionarea unui singur autovehicul
şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a
ratelor şi familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat.

d). Acordarea rovinietei pentru persoanele cu handicap care au maşina adaptată handicapului
şi pentru persoana care are în îngrijire o persoană cu handicap.

Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au
în îngrijire beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale.

Unde ne gasiti?

Iasi, Strada Vasile Lupu, numarul 57A
Cod Postal 700309 Tel:0232/477731; Fax: 0232/279654

E-mail: dasiasi@iasi.rdsmail.ro

Program de lucru cu publicul

Luni - Joi

7:30 - 16:00

Vineri

7:30 - 13:30

Sambata- Duminica

Liber

linia 983 este disponibila pentru apelare 24/7

 
Incluziune dasiasi