Servicii

Comisia pentru protectia copilului

 

Comisia pentru protectia copilului, prevazuta la art. 104 din L. Nr. 272/2004 prvind protectia si promovarea drepturilor copilului este organul de specialitate, fara personalitate juridica, a Consiliului judetean, respectiv al Consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, cu activitate decizionala in materia protectiei si promovarii drepturilor copilului.

Comisia are urmatoarele atributii principale:

• stabileste incadrarea copiilor cu dizabilitati intr-un grad de handicap si, dupa caz,orientarea scolara a acestora;

• stabileste masurile de protectie speciala a copiilor, in conditiile legii;

• reevalueaza periodic hotararile privind masurile de protectie, precum si incadrarea in grad de handicap, pe baza sesizarii Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului;

• revoca sau inlocuieste masura stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;

• solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;

• solutioneaza plangerile adresate de copii, in masura in care solutionarea acestora nu este stabilita de lege in competenta altor institutii;

• promoveaza drepturile copilului in toate activitatile pe care le intreprinde;

• informeaza parintii cu privire la consecintele plasamentului asupra raporturilor pe care le au cu copiii;

• stabileste, in conditiile legii, cuantumul contributiei lunare a parintilor la intretinerea copilului pentru care s-a decis plasamentul;

Comisia indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, iar in exercitarea atriibutiilor privind incadrarea copiilor cu dizabilitati intr-un grad de handicap si orientarea scolara a acestora, Comisia elibereaza certificate de incadrare a copilului intr-un grad de handicap si certificate de expertiza si orientare scolar/profesionala.

Comisia este alcatuita din 7 persoane si are urmatoarea componenta :

• presedinte – secretarul general al judetului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucuresti;

• vicepresedinte – directorul general al DGASPC. Acesta poate delega atributiile care ii revin directorului general adjunct care coordoneaza activitatile de protectie a drepturilor copilului;

• 5 membri.

Componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi este urmatoarea:

- Presedinte: Lacramioara Vernica– Secretar al Judetului Iasi;

- Vicepresedinte: Niculina Karacsony – Director General Adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi;

- Membri:

1. Olimpia Macovei – medic specialist pediatru, reprezentant al Autoritatii de Sanatate Publica Iasi;

2. Gabriela Raus – inspector pentru invatamantul special si integrat, reprezentant al Inspectoratului Scolar Judetean Iasi;

3. Madalin Taranu – subcomisar de politie, reprezentant al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi;

4. Alexandru –Gabriel Grinea – reprezentant al Agenţiei Judeţene Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi;

5. Liviu - Adrian Măgurianu – reprezentant al organismelor private autorizate, Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi

Membrii Comisiei reprezinta institutiile care i-au desemnat si au obligatia ca, in toate deciziile care se iau, sa urmareasca exclusiv interesul superior al copilului. Comisia se intruneste bilunar in sedinte ordinare si ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare si este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor sai.