Servicii

DGASPC Iasi – Centre rezidenţiale adulţi

În cadrul Serviciului de Asistenta Sociala pentru Persoane Adulte Aflate în Dificultate se realizeaza coordonarea urmatoarelor centre:

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Popricani a fost înfiintat în anul 2007 si ocroteste persoane cu handicap mediu si accentuat, cu vârste cuprinse între 21 si 56 de ani. Servicii sociale oferite în centru: gazduire, calificare/recalificare prin activitati desfasurate în atelierele de terapie ocupationala, integrare/ reintegrare sociala, asistenta sociala, asistenta psihologica, asistenta medicala. Capacitatea centrului este de 42 de locuri.
Persoana de contact: sef centru Vrînceanu Puiu
Sediul: comuna Popricani,judetul Iasi
Telefon: 0232 249400

Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Cozmesti este un serviciu rezidential creat în anul 2008, destinat ocrotirii persoanelor adulte cu handicap, care ofera urmatoarele servicii sociale: gazduire, recuperare prin activitati desfasurate în ateliere de terapie ocupationala, integrare/reintegrare sociala, asistenta sociala, asistenta psihologica, asistenta medicala. Capacitatea centrului este de 60 de locuri.
Persoana de contact: sef centru Bucur Elena Elisabeth
Sediul: comuna Cozmesti, judetul Iasi
Telefon: 0232 413370

Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta a Persoanelor  cu  Handicap “REVIS”  Hîrlau – componenta de zi asigura gratuit servicii sociale persoanelor adulte cu dizabilitati de pe raza localitatii Hîrlau, judetul Iasi, principalul scop fiind reintegrarea socio-profesionala a acestora. Centrul are ca obiect de activitate formarea profesionala a  persoanelor cu handicap, care vor fi pregatite în patru ateliere: gradinarit, croitorie; bucatarie, brutarie.
Persoana de contact: sef centru Gavriloaie Nina
Sediul: oras Hîrlau, strada Calarasi nr.5
Telefon: 0232 767141

Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta a Persoanelor cu Handicap “REVIS”  Hîrlau - Locuinte protejate asigura servicii sociale gratuite, în scopul oferirii de gazduire temporara unui numar de 10 adulti cu handicap si a initierii activitatilor de sprijin pentru o viata independenta (reintegrare socio-profesionala) pentru adultii cu handicap proveniti atât din comunitate cât si din cadrul Centrului de Îngrijire si Asistenta Hârlau.
Persoana de contact: Gavriloaie Nina
Sediul: oras Hîrlau, strada Calarasi nr.5
Telefon: 0232 767141

Locuintele Protejate “REVIS” - A.P. 2 Hîrlau au rolul de a asigura gratuit servicii sociale pentru 12 persoane adulte cu dizabilitati, care au urmat pregatirea profesionala adaptata din Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta REVIS, principalul scop fiind reintegrarea socio-profesionala a acestora.
Persoana de contact: Gavriloaie Nina
Sediul: oras Hârlau, strada Calarasi nr.5
Telefon: 0232 767141


Centrul de Îngrijire si Asistenta Hîrlau este o institutie de asistenta sociala care asigura, în principal, serviciile : gazduire, îngrijire, recuperare, reabilitare, reinsertie sociala si profesionala pentru persoane adulte cu handicap, pe o perioada determinata/nedeterminata, în functie de nevoile individuale ale beneficiarilor.
Centrul are o capacitate de 261 de locuri.
Sediul: oras Hîrlau, strada Alexandru Lapusneanu nr. 11
Persoana de contact: sef centru Tanase Constantin
Telefon: 0232 720689 sau 0232 720 973


Centrul de Îngrijire si Asistenta pentru Persoanele Lipsite de Autonomie Hîrlau ocroteste persoane cu handicap, cu vârste cuprinse între 21 si 85 de ani, cu posibilitati reduse de reintegrare familiala, aflate în situatia de pierdere partiala sau totala a autonomiei. Servicii sociale: gazduire, recreere si socializare, asistenta sociala, consiliere psihologica si terapii complementare, asistenta medicala si de recuperare. Capacitatea centrului este de 50 de locuri.
Sediul: oras Hîrlau, strada Eternitate nr. 41 A
Sef centru: Cristina Constantin Catalin
Telefon: 0232 710515

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Hîrlau este destinat recuperarii persoanelor adulte cu handicap (fizic, somatic, neuro-psihic sau asociat) cu componenta neuro-locomotorie, institutionalizate în Centrul de Îngrijire si Asistenta Hîrlau sau neinstitutionalizate, din orasul Hîrlau si din comunele aflate în imediata vecinatate a acestei localitati (Scobinti, Deleni, Ceplenita, Cotnari, Belcesti, Siretel etc.) pentru care Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Iasi a propus Programe Individuale de Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.
Sediul: oras Hîrlau, strada Alexandru Lapusneanu nr. 11
Persoana de contact: Cristina Constantin Catalin
Telefon: 0232 710515

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Iasi este destinat recuperarii persoanelor adulte cu handicap (fizic, somatic, neuro-psihic sau asociat) cu componenta neuro-locomotorie, neinstitutionalizate, domiciliate în municipiul Iasi pentru care Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Iasi a propus Programe Individuale de Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.
Sediul: municipiul Iasi, str. Pantelimon Halipa nr. 16
Persoana de contact: Timofte Oana


Centrul de Asistenta si Protectie a Victimelor Traficului de Persoane  este un centru social destinat protectiei si asistentei victimelor traficului de persoane care ofera urmatoarele servicii sociale : servicii de cazare si masa, servicii sociale (activitati de prevenire a marginalizarii sociale si de permanentizare a legaturilor cu familiile de provenienta), servicii medicale, consiliere psihologica (pentru depasirea situatiilor de criza) si consultanta juridica.
Coordonator centru: jurist Curca Emil
E-mail: dasiasi@iasi.rdsmail.ro
Telefon: 0232/477731

Centrul Social pentru Ocrotirea Femeilor Victime ale Violentei Domestice asigura gratuit asistenta specializata a victimelor violentei în familie cât si copiilor acestora si urmatoarele servicii sociale: gazduire pentru o perioada determinata de timp, pâna la depasirea situatiei de criza; suport social; consiliere psihologica; consultanta juridica; îngrijire medicala si psihiatrica prin afilierea la o unitate medico-sanitara, conform conventiei de parteneriat încheiata între D.G.A.S.P.C. Iasi si Directia de Sanatate Publica Iasi; intermedierea relatiilor cu celelalte institutii implicate (sprijin în participarea la un curs de formare profesionala si cautarea unui loc de munca, sprijin în realizarea dosarului pentru obtinerea unei locuinte sociale etc.). Capacitatea centrului este de 15 femei victime ale violentei domestice din municipiul Iasi.
Coordonator centru: asistent social Roxana Tordai
E-mail: dasiasi@iasi.rdsmail.ro
Telefon: 0232/477731