Servicii

Serviciul evaluare complexa

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA A COPILULUI
Sediul: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIAL SI PROTECTIA COPILULUI IASI

Strada : VASILE LUPU  Nr. 57A
Judetul/sector: IASI 

telefon:  0232/214972, 0232/477731 

fax: 0232/279654   
E-mail: secc_dgaspciasi@yahoo.com    

Serviciul de Evaluare Complexa realizeaza evaluarea complexa in vederea formularii sau confirmarii diagnozei complexe in vederea argumentarii pertinente in fata Comisiei pentru Protectia Copilului, a propunerilor referitoare la incadrarea intr-un grad de handicap, orientarea scolara, planul de recuperare, si, dupa caz, masura de protectie a copilului si monitorizeaza situatia copilului, in vederea indeplinirii masurilor cuprinse in planul de recuperare aprobat de comisie, in vederea includerii sociale a copilului cu dizabiltati.
Serviciul functioneaza in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 1437/02.09.2004 privind organizarea si metodologia de functionare a  Comisiei pentru Protectia Copilului, in vederea exercitarii in mod corespunzator a atributiilor ce revin comisiei privind copilul cu dizabilitati, respectiv incadrarea intr-un grad de handicap si orientarea scolara/profesionala.

Identificarea si selectarea beneficiarilor se realizeaza avandu-se in vederea satisfacerea nevoilor terapeutice ale copiilor cu dizabilitati, satisfacerii nevoilor materiale, sociale, spirituale ale familiilor acestora indiferent de dizabilitate, etnie, cultura, limba, religie.
Copiii incadrati intr-un grad de handicap si care beneficiaza de servicii si protectie pe perioada desfasurarii planului de recuperare sunt evaluati conform metodologiei cuprinse in Ghidul metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si incadrarea intr-un grad de handicap aprobat prin Ordinul Ordin nr. 725 si 12.709/ 1 octombrie 2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala ale acestora, emis de Ministerul Sanatatii si Secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, Ordinul secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr.18/3989/416/142/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si incadrarea intr-un grad de handicap, Hotararea de Guvern nr.218/martie 2002 privind aprobarea Metodologiei privind setul de instrumente de expertizare si evaluare a copiilor /elevilor in vederea orientarii scolare a acestora.

Resurse umane - specialisti cu studii superioare:
1 sef serviciu
2 psihologi
2 psihopedagogi
2 asistenti sociali
1 medic pediatru
1 medic neuropsihiatru
1 referent

Persoana de contact

Mihaela Zaharia - sef Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului, D.G.A.S.P.C. Iasi, telefon 0232/214972, mobil 0729995815, e-mail secc_dgaspciasi@yahoo.com

Program de lucru cu publicul:

Luni: 8.00 – 14.00 - eliberare acorduri, consiliere parinti
Marti: 8.00 – 14.00 – programari cazuri, evaluari            
Miercuri: 8.00 – 14.00 – programari cazuri, evaluari            
Joi: 8.00 – 14.00 – programari cazuri, evaluari            
Vineri: 8.00 – 13.00 – programari cazuri, evaluari            

Actele necesare pentru intocmirii dosarului in vederea  evaluarii pentru incadrarea intr-un grad de handicap si/sau orientare scolara sunt prevazute in anexa 1.
Cererea in vederea reinnoirii certificatului de incadrare intr-un grad de handicap (anexa 2) se depune la sediul DGASPC, Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului, cu 30 de zile inainte de expirarea certificatului anterior (data prezentarii pentru depunerea cererii este stipulata in contractul cu familia).
Cererea trebuie insotita de certificatul medical emis de medicul specialist, adeverinta de elev (daca este cazul). Restul actelor sunt aduse la data cand este programata evaluarea. Prezenta copilului la evaluare este obligatorie, exceptie facand copiii nedeplasabili pentru care se solicita evaluarea la domiciliu in baza unei cereri (anexa 3).
Celelalte formulare necesare la dosar, fisa medicala, fisa psihologica, fisa privind traseul educational, ancheta sociala si raportul de evaluare initiala se gasesc in anexa 4.