Informatii legislative

Ordin 103 din 26.01.2021

dasiasi

Ordin pentru modificarea si completarea Metodologiei de acordare si distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces - detalii aici

[citeste mai mult]

NOTA DE INFORMARE

dasiasi

  NOTĂ DE INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal         Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi (DGASPC), cu sediul în Iaşi, str. Ateneului, nr.1C, este instituţia publică cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Iaşi, cu scopul de a asigura la nivelul judeţului aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, (...)

[citeste mai mult]

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video

dasiasi

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN MIJLOACE DE SUPRAVEGHERE VIDEO          DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI  Iaşi prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în instituţie, al asigurării securităţii spaţiilor şi bunurilor instituţiei, precum şi al siguranţei persoanelor aflate în sediul instituţiei. Datele personale înregistrate sunt comunicate (...)

[citeste mai mult]

Ghid privind exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor

dasiasi

GHID privind exercitarea de către persoanele vizate a drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor             Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGPD) stabileşte un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale uniunii, destinat protejării vieţii private (...)

[citeste mai mult]

lista de la 6 la 10 din 46