Informatii legislative

Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

dasiasi

PARLAMENTUL ROMANIEI CAMERA DEPUTATILOR             SENAT Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1 - (1) Prezenta lege reglementeaza cadrul legal privind respectarea si garantarea drepturilor copilului, cu precadere atunci cand acesta se afla in situatii care impun luarea de masuri de asistenta si/sau protectie speciala. (2) Autoritatile publice si organismele private autorizate, precum si persoanele fizice si juridice (...)

[citeste mai mult]

Legea nr. 273/2004 republicata 2009 privind ADOPTIA

dasiasi

  Legea privind regimul juridic al adoptiei, legea nr. 273/2004 republicata 2009 Legea adoptiei Capitolul I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza institutia juridica a adoptiei.     (2) In scopul supravegherii si sprijinirii actiunilor de protectie a drepturilor copilului prin adoptie si al realizarii cooperarii internationale in domeniul adoptiei se infiinteaza Oficiul Roman pentru Adoptii, organ de specialitate al administratiei publice centrale, denumit in continuare oficiu. Acesta este desemnat să aducă la îndeplinire (...)

[citeste mai mult]

OUG 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006

dasiasi

OUG 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ordonanta de urgenta 85/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 22 septembrie 2010 Avand in vedere Strategia nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006—2013 Sanse egale pentru persoanele cu handicap — catre o societate fara discriminari, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.175/2005, luand in considerare faptul ca, la data intrarii in vigoare a Ordonantei (...)

[citeste mai mult]

Ordin nr. 517/2009 din 04/11/2009 privind efectuarea plăţii dobânzii suportate din bugetul de stat

dasiasi

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap   Ordin nr. 517/2009 din 04/11/2009   privind efectuarea plăţii dobânzii suportate din bugetul de stat de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap   Publicat in MOF nr. 780 - 16/11/2009   Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 16/11/2009   Actul a intrat in vigoare la data (...)

[citeste mai mult]

Ordin nr. 223/2007 din 16/07/2007 privind formatul unic al cardului-legitimaţie de parcare

dasiasi

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap               Ordin nr. 223/2007 din 16/07/2007   privind implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap   Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 567 din 17/08/2007   Actul a intrat in vigoare la data de 17 august 2007             Handicapaţi Tipizate, Formulare         În temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanţa (...)

[citeste mai mult]

lista de la 31 la 35 din 46