Informatii utile

Anunt majorare cuantum prestatii sociale

dasiasi

  Începând cu data de 1 ianuarie 2015, nivelul prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează după cum urmează:   a) indemnizație lunară, indiferent de venituri: 1. 234 lei, pentru adultul cu handicap grav; 2. 193 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;   b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri: 1. 106 lei, pentru adultul cu handicap grav; 2. 79 lei, pentru (...)

[citeste mai mult]

Anunt eliberari bilete transport interurban

dasiasi

 ANUNȚ IMPORTANT !   BILETELE PENTRU TRANSPORTUL INTERURBAN SE ELIBEREAZĂ EXCLUSIV PERSOANEI CU HANDICAP, ASISTENTULUI PERSONAL, REPREZENTANTULUI LEGAL/TUTORELUI SAU ORICAREI ALTE PERSOANE, ÎMPUTERNICITE NOTARIAL DE CĂTRE BENEFICIAR, PE BAZA ACTELOR DOVEDITOARE, ÎN ORIGINAL ȘI XEROCOPIE (carte de identitate, legitimație de persoană cu handicap-nu este necesară xerocopie, contract individual de muncă – pentru asistentul personal, dispoziția/sentința de numire a tutorelui, împuternicirea/procura notarială, alte acte, după caz)       (...)

[citeste mai mult]

PROCEDURA ADOPŢIEI INTERNE

dasiasi

 Cine poate adopta?  Pot adopta atât familiile (persoane căsătorite intre ele-soţ şi soţie) cât şi persoana singură (necăsătorită) care obţin atestatul de familie/persoană aptă să adopte.   Cine nu poate adopta? Art. 459. din Codul Civil al Romaniei prevede că “ Persoanele care nu au capacitate deplină de exerciţiu, precum şi persoanele cu boli psihice şi handicap mintal nu pot adopta”. (1) Persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi (...)

[citeste mai mult]

PROCEDURA ADOPŢIEI INTERNAŢIONALE

dasiasi

  PROCEDURA ADOPŢIEI INTERNAŢIONALE   Procedura de adopţie internaţională a unui copil cu reşedinţa obişnuită în România se derulează în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Haga asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale.  Adopţia internaţională vizează adopţia în care adoptatorul sau familia adoptatoare(cetăţeni români cu reşedinţa stabilită în altă ţară) şi copilul ce urmează să fie adoptat (cetăţean român cu reşedinţa în România) au reşedinţa (...)

[citeste mai mult]

lista de la 61 la 65 din 70