Informatii utile

Important

dasiasi

1. Atât în etapa de depunere/ primire a dosarelor, cât și în cea de evaluare/ reevaluare, documentația care nu face obiectul încadrării în grad de handicap, va fi restituită persoanei în cauză.

[citeste mai mult]

Contestarea certificatelor de incadrare in grad si tip de handicap

dasiasi

Art.13…(2) Certificatele de incadrare in grad de handicap si certificatele de orientare profesionala pot fi contestate, potrivit art. 13 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003, in maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare Comisia superioara.

[citeste mai mult]

RAPORT Privind activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

dasiasi

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.193/21.12.2004, este o instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică, sub autoritatea  Consiliului Judetean Iaşi ce are rolul de a asigura, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricaror persoane aflate în nevoie, conform Strategiei Judeţeane de (...)

[citeste mai mult]

Codul de conduita al functionarilor publici din DGASPC Iasi

dasiasi

CODUL DE CONDUITĂ al funcţionarilor publici din cadrul DGASPC Iaşi               Codul de conduita a functionarilor publici, denumit in continuare cod de conduita, reglementeaza normele de conduita profesionala a functionarilor publici din cadrul DGASPC Iaşi.             Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod de conduita sunt obligatorii pentru functionarii publici, precum si pentru persoanele care ocupa temporar o functie publica, în cadrul (...)

[citeste mai mult]

Condul de conduita al personalului angajat cu contract individual de munca din DGASPC Iasi

dasiasi

CODUL DE CONDUITĂ al personalului angajat cu contract individual de muncă din cadrul DGASPC Iaşi                 Normele de conduita profesionala prevazute in prezentul cod sunt obligatorii pentru personalul contractual al DGASPC Iasi si sunt reglementate de Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.   I. OBIECTIVE, PRINCIPII, TERMENI   Obiective               (...)

[citeste mai mult]

lista de la 16 la 20 din 35