Persoane adulte cu handicap

HG430-2008

dasiasi

HOTĂRÂRE Nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 339 din 1 mai 2008

[citeste mai mult]

HG_268z_2007

dasiasi

HOTĂRÂRE Nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

[citeste mai mult]

Legislația în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap

dasiasi

 Legislația în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap   • Hotărârea nr. 89/05.02.2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 (M.O. nr. 103/15.02.2010)   • Ordin nr. 517/04.11.2009 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicapprivind efectuarea plăţii dobânzii suportate din bugetul de stat de către (...)

[citeste mai mult]

Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

dasiasi

 Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi Adunarea generală, Evocând hotărârea acesteia 56/168 din 19 decembrie 2001 prin care stabilea un Comitet Ad-hoc, deschis participării tuturor statelor membre şi observatorilor Naţiunilor Unite, în vederea analizării propunerilor pentru o convenţie internaţională cuprinzătoare şi integratoare de promovare şi protecţie a drepturilor şi demnităţii persoanelor cu dizabilităţi, în baza unei abordări holistice în munca din domeniile dezvoltării sociale, drepturilor omului şi nediscriminării (...)

[citeste mai mult]

lista de la 16 la 20 din 34