Persoane adulte cu handicap

HG_268z_2007

dasiasi

HOTĂRÂRE Nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

[citeste mai mult]

Legislația în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap

dasiasi

 Legislația în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap   • Hotărârea nr. 89/05.02.2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 (M.O. nr. 103/15.02.2010)   • Ordin nr. 517/04.11.2009 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicapprivind efectuarea plăţii dobânzii suportate din bugetul de stat de către (...)

[citeste mai mult]

Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

dasiasi

 Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi Adunarea generală, Evocând hotărârea acesteia 56/168 din 19 decembrie 2001 prin care stabilea un Comitet Ad-hoc, deschis participării tuturor statelor membre şi observatorilor Naţiunilor Unite, în vederea analizării propunerilor pentru o convenţie internaţională cuprinzătoare şi integratoare de promovare şi protecţie a drepturilor şi demnităţii persoanelor cu dizabilităţi, în baza unei abordări holistice în munca din domeniile dezvoltării sociale, drepturilor omului şi nediscriminării (...)

[citeste mai mult]

OUG 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006

dasiasi

OUG 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ordonanta de urgenta 85/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 22 septembrie 2010 Avand in vedere Strategia nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006—2013 Sanse egale pentru persoanele cu handicap — catre o societate fara discriminari, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.175/2005, luand in considerare faptul ca, la data intrarii in vigoare a Ordonantei (...)

[citeste mai mult]

lista de la 21 la 25 din 38