Persoane cu handicap

document
actualizat > 04.01.2021

CERERE PENTRU EXPRIMAREA OPŢIUNII PREVĂZUTE LA ART. 24 ALIN. (9) ŞI (10) DIN LEGEA NR. 448/2006 PRIVIND PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP  

document
actualizat > 05.06.2020

In vederea obtinerii scutirii pentru taxa de rovinieta, conform art.28 din Legea 448/2006 modificat prin legea 193/2015, persoanele cu handicap, insotitorii sau asistentii personali ai acestora, vor completa, dupa caz, formularele:   detinatorul autoturismului este persoana cu handicap - Anexa 1 detinatorul autoturismului este sot/sotie persoana cu handicap - Anexa 1 si Declaratie bun comun detinatorul autoturismului este insotitorul persoanei cu handicap: persoana cu handicap este minor sau are tutore - Anexa 2 si Declaratie insotitor reprezentant legal persoana cu handicap (...)

document
actualizat > 16.09.2019

Documentele necesare în vederea evaluării complexe, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt următoarele: a) cerere-tip de evaluare complexă; b) copie de pe documentele de identitate; c) documente medicale: 1. referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist; 2. scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la SECPAH; 3. copii de pe biletele (...)

lista de la 6 la 10 din 16