Servicii

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

dasiasi

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap – Cam. 37   Program primire dosare persoane adulte cu handicap: luni- joi, 830-1130 Program eliberare acorduri (pentru persoanele adulte încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal): luni-joi, 1000-1130 Program eliberare certificate de încadrare în grad şi tip de handicap: luni-joi, 1130-1300 Program de lucru cu asistenţii sociali din cadrul primăriilor, spitalelor şi cu cei din cadrul Penitenciarului Iaşi: vineri, 830-1230 Lucrările de secretariat ale comisiei (...)

[citeste mai mult]

Centrul de Resurse pentru Copilul Ocrotit in Asistenta Maternala si Plasament Familial (AMP/PF)

dasiasi

ASISTENTUL MATERNAL PROFESIONIST       Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile HG nr. 679/2003, care asigură prin activitatea pe care o desfaşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament. (1) Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii: solicitantul să fie absolvent de STUDII GENERALE OBLIGATORII (10 clase sau 8 clase+școală profesională); disponibilitatea (...)

[citeste mai mult]

Comisia pentru protectia copilului

dasiasi

Raport privind activitatea Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi pentru anul 2020 - detalii aici

[citeste mai mult]

Compartiment pentru adoptii si post adoptii

Compartiment pentru adoptii si post adoptii

Cine poate adopta? Pot adopta atât familiile (persoane căsătorite intre ele-soţ şi soţie) cât şi persoana singură (necăsătorită) care obţin atestatul de familie/persoană aptă să adopte. Cine nu poate adopta? Art. 459. din Codul Civil al Romaniei prevede că “ Persoanele care nu au capacitate deplină de exerciţiu, precum şi persoanele cu boli psihice şi handicap mintal nu pot adopta”. (1) Persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea (...)

[citeste mai mult]

Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap

dasiasi

Program evaluări persoane adulte cu handicap: luni- joi, 830-1300 Program completare dosar şi reprogramări evaluări: luni- joi, 1300-1500   Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH) - structură din cadrul DGASPC, înfiinţată în baza art. 88 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, responsabilă pentru evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap.   SECPAH are următoarele atribuţii principale: a) (...)

[citeste mai mult]

lista de la 1 la 5 din 13