Formulare

Cerere pentru exprimarea optiunii prevazute la art. 24 alin. (9) si (10) din Legea nr. 448/2006

CERERE PENTRU EXPRIMAREA OPŢIUNII PREVĂZUTE LA ART. 24 ALIN. (9) ŞI (10) DIN LEGEA NR. 448/2006 PRIVIND PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP

 

Fisier