Departamentul protectia copilului

Centrul de Resurse pentru Copilul Ocrotit in Asistenta Maternala si Plasament Familial (AMP/PF)

dasiasi

  ASISTENTUL MATERNAL PROFESIONIST       Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile HG nr. 679/2003, care asigură prin activitatea pe care o desfaşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament. (1) Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii: (2) Nu poate fi asistent maternal profesionist: (3) Persoana care desfaşoară o activitate (...)

[citeste mai mult]

Comisia pentru protectia copilului

dasiasi

Raport privind activitatea Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi pentru anul 2020 - detalii aici

[citeste mai mult]

Compartiment pentru adoptii si post adoptii

Compartiment pentru adoptii si post adoptii

Cine poate adopta? Pot adopta atât familiile (persoane căsătorite intre ele-soţ şi soţie) cât şi persoana singură (necăsătorită) care obţin atestatul de familie/persoană aptă să adopte. Cine nu poate adopta? Art. 459. din Codul Civil al Romaniei prevede că “ Persoanele care nu au capacitate deplină de exerciţiu, precum şi persoanele cu boli psihice şi handicap mintal nu pot adopta”. (1) Persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea (...)

[citeste mai mult]

Serviciul pentru situatii de urgenta

dasiasi

Serviciul are urmatoarele actiuni : 1. Intrevederi cu autoritatile locale, in vederea gasirii celor mai bune strategii de informare si sensibilizare a publicului in vederea eliminarii conceptiilor de abuz in familie 2. Serviciul telefonul copilului, care asigura permaneta pentru  preluarea cazurilor si interventie eficienta si impune celor care preia cazul completarea unui raport tipizat de evaluare primara. 3. Organizeaza echipe mixte de interventie in vederea identificarii, evaluarii si  solutionarii eficiente  a  cazurilor de abuz  semnalate. 4. Asigura servicii (...)

[citeste mai mult]

Serviciul management de caz

dasiasi

 Intrebari si raspunsuri privind drepturile beneficiarilor sistemului de protectie - detalii aici SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ   1. ORGANIZAREA  SMC • SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ (S.M.C.) s-a infiintat la data de 1.01.2011, prin hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 379/23.12.2010 de aprobare a organigramei si statelor de functii ale D.G.A.S.P.C.Iasi; • SMC reprezinta un compartiment distinct in cadrul D.G.A.S.P.C.Iasi, organizat la nivel de serviciu. SMC are relatii de colaborare directa cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C.Iasi fiind raspunzator (...)

[citeste mai mult]

lista de la 1 la 5 din 7