Anunturi

Examen pentru promovarea in grad profesional

                                           ANUNŢ

 

Direcţia Generală de Asistenă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi organizează examen pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile de promovare pentru Semestrul I 2019, în datele de 11.07.2019, ora 10.00 – proba scrisă iar interviul în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul D.G.A.S.P.C. Iaşi din str. Vasile Lupu nr.57A.

Condiţiile de participare la examen sunt:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
  • să nu aibă în cazierul adminitrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

 

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul Comisiei de concurs (Serviciul Resurse Umane al D.G.A.S.P.C. Iaşi) din str. Vasile Lupu nr.57A până la data de 01.07.2019 şi vor conţine următoarele acte:

  1. formularul de înscriere, care se găseşte la secretariatul Comisiei;
  2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Serviciul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.

 

 

 

 

Afişat astăzi luni, 10.06.2019, orele 8,00 la sediul DGASPC Iaşi

Fisier