Persoane adulte cu handicap

document
actualizat > 16.09.2019

Documentele necesare în vederea evaluării complexe, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt următoarele: a) cerere-tip de evaluare complexă; b) copie de pe documentele de identitate; c) documente medicale: 1. referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist; 2. scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la SECPAH; 3. copii de pe biletele (...)

document
actualizat > 11.04.2019

Cerere voucher persoana cu dizabilitati

lista de la 1 la 5 din 8