Protectia copilului

document
actualizat > 26.03.2020

CERERE DE EVALUARE A CAPACITATII DE A DEVENI ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

document
actualizat > 26.03.2020

CERERE EVALUARE A CAPACITATII DE A CONTINUA PROFESIA DE ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

document
actualizat > 06.05.2019

Continutul Dosarului de Voluntariat

document
actualizat > 06.05.2019

Cerere Voluntariat

document
actualizat > 30.01.2020

DOCUMENTE NECESARE PENTRU EVALUARE ÎN VEDEREA ELIBERARII CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE  HANDICAP conf. Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale nr.1985/1305/.5805/19.12.2016 și procedurilor interne   1. certificat de nastere (...)