Anunturi

Punctaje finale pentru concursul din 15.07.2019

Centralizator final nominal cu punctajele finale obţinute la proba scrisă şi interviu pentru concursul organizat în data de 15.07.2019 pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector asistent de la Compartimentul Tehnic din cadrul aparatului propriu al DGASPC Iaşi publicată în Anunţul nr. 16823/10.06.2019 şi afişat în data de 10.06.2019

 

 

 

Nr.

ctr.

 

Numele şi prenumele

 

Punctaj proba scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj final

 

 

Rezultat

 

Departament

 

1.

 

Creţu Constantin Adrian

 

63,50

 

75,00

 

138,50

 

Admis

 

Compartimentul Tehnic

 

 

Secretar Comisie concurs

Inspector Jijie Cristina

 

 

Afişat astăzi marţi, 16.07.2019, orele 15,00.