Anunturi

Punctaje finale pentru examenul de promovare in grad profesional

Centralizator final nominal cu punctajele finale obţinute la proba scrisă şi interviu pentru examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 11.07.2019 pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de participare  din cadrul DGASPC Iaşi publicat în Anunţul nr. 16822/10.06.2019 şi afişat în data de 10.06.2019

 

 

Nr.

ctr.

 

Numele şi prenumele

 

Punctaj proba scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj final

 

 

Rezultat

1.

Jitaru Roxana Marina

79,50

97,66

177,16

Admis

2.

Iosipescu Elena Cristina

77,00

99,00

176,00

Admis

3.

Vamanu Elena Cristina

76,00

98,33

174,33

Admis

4.

Drancă

Diana

76,00

95,66

171,66

Admis

5.

Macovei

Maria

72,50

98,00

170,50

Admis

6.

Drelciuc

Mihaela

75,00

93,66

168,66

Admis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar Comisie concurs

Inspector Jijie Cristina

 

 

Afişat astăzi miercuri, 17.07.2019, orele 11,00.