Anunturi

Punctaje obtinute la interviul examenului de promovare in grad profesional din 24.02.2021

Tabel cu punctajul obţinut la proba interviu a examenului de promovare în grad profesional organizat în data de 24.02.2021 pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de participare din cadrul DGASPC Iaşi publicat în Anunţul nr. 1998/25.01.2021 şi afişat în data de 25.01.2021

 

Nr.

Ctr.

Numărul de înregistrare al dosarului de înscriere al candidatului

Punctaj

 interviu

Rezultatul interviului

1.

5234/15.02.2021

98,33

Admis proba interviu

2.

4196/09.02.2021

98,33

Admis proba interviu

3.

5233/15.02.2021

91,66

Admis proba interviu

4.

4386/09.02.2021

86,66

Admis proba interviu

5.

5174/15.02.2021

86,66

Admis proba interviu

 

Secretar Comisie examen,

Inspector Jijie Cristina 

 

 

Afişat astăzi, vineri, 26.02.2021 orele 08,30

 

Contestaţie pentru proba interviului se depune în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului interviului.