Anunturi

Punctaje obtinute la interviul pentru examenul de promovare din 18.01.2018

 

Tabel nominal cu punctajele obţinute la interviul din data de 18.01.2018 pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, respectiv principal şi superior

 

Nr.Crt.

Nume şi prenume

Punctaj interviu

Rezultatul interviului

  1.

Ciacâru Adriana

98,33

Admis proba interviu

2.

Chişcă Alina Daniela

98,33

Admis proba interviu

3.

Panţiru Tatiana

98,33

Admis proba interviu

4.

Plantos Simona Elena

98,33

Admis proba interviu

5.

Stanciu Elena

98,33

Admis proba interviu

6.

Ursu Maria

98,33

Admis proba interviu

7.

Maxiniuc Iolanda

96,66

Admis proba interviu

8.

Moşulică Geanina Mioara

96,66

Admis proba interviu

9.

Nicăi Oana Alina

96,66

Admis proba interviu

10.

Popa Laurenţiu

95,00

Admis proba interviu

                                               

Secretar Comisie examen,

Inspector Jijie Cristina 

 

Afişat astăzi, vineri, 19.01.2018 orele 09,00

Contestaţiile pentru proba interviului se pot depune până pe data de 22.01.2018 orele 09,00.

Rezultatele finale se vor afişa după expirarea perioadei de depunere a contestaţiilor, respectiv după soluţionarea contestaţiilor dacă este cazul.