Anunturi

Punctaje obtinute la proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional din 24.02.2021

Tabel cu punctajul obţinut la proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional organizat în data de 24.02.2021 pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de participare din cadrul DGASPC Iaşi publicat în Anunţul nr. 1998/25.01.2021 şi afişat în data de 25.01.2021

 

Nr.ctr.

     Numărul de înregistrare al   dosarului de înscriere al candidatului

Punctaj proba scrisă

Rezultat

1.

 4196/09.02.2021

93,40

Admis proba scrisă

2.

5233/15.02.2021

86,50

Admis proba scrisă

3.

5234/15.02.2021

79,00

Admis proba scrisă

4.

5174/15.02.2021

75,00

Admis proba scrisă

5.

4386/09.02.2021

64,00

Admis proba scrisă

 

Secretar Comisie concurs,

Inspector Jijie Cristina

 

 

Afişat astăzi, 25.02.2021, orele 09,30

Interviul se va susține în data de 25.02.2021, ora 12,30 la sediul DGASPC Iași din str. Vasile Lupu nr.57A, întrucât candidaţii au depus solicitare pentru reducerea termenului prevăzut pentru susținerea interviul, cu îndeplinirea cumulativă a celor două condiții, respectiv au luat la cunoştinţă rezultatul obţinut şi nu îl contestă.