Anunturi

Punctaje obtinute la proba scrisa pentru examenul de promovare din 18.01.2018

Tabel nominal cu punctajele obţinute la proba scrisă pentru examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 18.01.2018

 

Nr.crt.

     Numele şi prenumele

Punctaj proba scrisă

Rezultat

1.

Stanciu Elena

98,00

Admis proba scrisă

2.

Ciacâru Adriana

95,00

Admis proba scrisă

3.

Popa Laurenţiu

95,00

Admis proba scrisă

4.

Panţiru Tatiana

92,00

Admis proba scrisă

5.

Ursu Maria Eugenia

90,00

Admis proba scrisă

6.

Nicăi Oana Alina

90,00

Admis proba scrisă

7.

Plantos Simona Elena

85,00

Admis proba scrisă

8.

Chişcă Alina Daniela

85,00

Admis proba scrisă

9.

Maxiniuc Iolanda

79,00

Admis proba scrisă

10.

Moşulică Geanina Mioara

70,00

Admis proba scrisă

 

Secretar Comisie examen,

Inspector Jijie Cristina

 

Afişat astăzi, 18.01.2018, orele 14,00

În urma declaraţiilor candidaţiilor că nu contestă punctajul obţinut la proba scrisă, s-a stabilit ca interviul să se susţină în aceeaşi zi cu proba scrisă, respectiv joi 18.01.2018, orele 15,00  la sediul DGASPC Iaşi.