Anunturi

Punctajele obtinute la interviul pentru concursul din 15.07.2019

 

Tabel nominal cu punctajele obţinute la interviul din data de 15.07.2019 pentru pentru concursul organizat în data de 15.07.2019 pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector asistent de la Compartimentul Tehnic din cadrul aparatului propriu al DGASPC Iaşi publicată în Anunţul nr. 16823/10.06.2019 şi afişat în data de 10.06.2019

 

Nr.

Ctr.

Nume şi prenume

Punctaj

 interviu

Rezultatul interviului

  1.

Creţu Constantin Adrian

75,00

Admis

Proba interviu

 

Secretar Comisie examen,

Inspector Jijie Cristina 

 

 

Afişat astăzi, luni, 15.07.2019 orele 13,30

Contestaţiile pentru proba interviului se pot depune până pe data de 16.07.2019 orele 13,30.

Rezultatele finale se vor afişa după expirarea perioadei de depunere a contestaţiilor, respectiv după soluţionarea contestaţiilor dacă este cazul.