Anunturi

Punctajele obtinute la interviul pentru examenul de promovare

 

Tabel nominal cu punctajele obţinute la interviul din data de 15.07.2019 pentru examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 11.07.2019 pentru gradele profesionale principal şi superior din cadrul DGASPC Iaşi

 

 

Nr.

Crt.

Nume şi prenume

Punctaj

 interviu

Rezultatul interviului

  1.

Iosipescu Elena Cristina

99,00

Admis

Proba interviu

2.

Vamanu

Elena Cristina

98,33

Admis

Proba interviu

3.

Macovei

Maria

98,00

Admis

Proba interviu

4.

Jitaru

Roxana Marina

97,66

Admis

Proba interviu

5.

 

Drancă

Diana

95,66

Admis

Proba interviu

6.

 

Drelciuc

 Mihaela

93,66

Admis

Proba interviu

 

Secretar Comisie examen,

Inspector Jijie Cristina 

 

 

Afişat astăzi, marţi, 16.07.2019 orele 9,00

Contestaţiile pentru proba interviului se pot depune până pe data de 17.07.2019 orele 9,00.

Rezultatele finale se vor afişa după expirarea perioadei de depunere a contestaţiilor, respectiv după soluţionarea contestaţiilor dacă este cazul.