Anunturi

Punctajele obţinute la interviul pentru examenul de promovare în grad profesional

Tabel nominal cu punctajele obţinute la interviul din data de 21.01.2020 pentru examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 20.01.2020 pentru gradele profesionale principal şi superior din cadrul DGASPC Iaşi

 

Nr.Crt.

Nume şi prenume

Punctaj interviu

Rezultatul interviului

1.

Leneschi Elena Simona

98,66

Admis proba interviu

2.

Dragomir Paula Ramona

98,00

Admis proba interviu

3.

Păcurar Mihaela Cătălina

97,00

Admis proba interviu

4.

Luchiean Elena Ionela

96,66

Admis proba interviu

5.

Ciobotaru Daniela

83,33

Admis roba interviu

 

Secretar Comisie examen,

Inspector Jijie Cristina 

 

 

Afişat astăzi, marţi, 21.01.2020 orele 11,00.

Contestaţiile pentru proba interviului se pot depune până pe data de 22.01.2020 orele 11,00.

Rezultatele finale se vor afişa după expirarea perioadei de depunere a contestaţiilor, respectiv după soluţionarea contestaţiilor dacă este cazul.