Stiri

Raport privind activitatea DGASPC Iaşi în anul 2014

RAPORT

Privind activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

– 2014 –

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.193/21.12.2004, este o instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică, sub autoritatea  Consiliului Judetean Iaşi ce are rolul de a asigura, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricaror persoane aflate în nevoie, conform Strategiei Judeţeane de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014 -2020, strategie ce a fost prezentată şi avizată favorabil de către Comisia de Incluziune Socială Iaşi în şedinţa din data de 10.07.2014 şi aprobată în Plenul Consiliului Judeţean Iaşi prin Hotărârea nr 285/30.09.2014.

 

Click aici pentru a descarca documentul.