Anunturi

Rezultatele privind selectia dosarelor pentru concursul din data de 15.07.2019

Tabel nominal cu rezultatele privind selecţia dosarelor la concursul organizat în data de 15.07.2019 pentru funcţia publică de execuţie vacantă de la Compartimentul Tehnic din cadrul aparatului propriu al DGASPC Iaşi publicată în Anunţul nr. 16823/10.06.2019 şi afişat în data de 10.06.2019

 

 

 

Nr.

ctr.

 

   Nume si prenume

Rezultatele selecţiei

dosarelor

 

Observaţii

 

 

 

inspector, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Tehnic

 

 

 

1.

 

Creţu Constantin Adrian

 

Admis

 

-

 

 

2.

 

Popescu Maria Claudia

 

Respins

Nu îndeplineşte condiţia de participare la concurs respectiv nu are vechimea necesară de 1 an  în specializarea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

         

 

 

Secretar Comisie concurs,

Inspector Jijie Cristina

 

 

Afişat astăzi, luni, 08.07.2019, ora 14,30

Contestaţiile se depun până  marţi, 09.07.2019, ora 14,30

Candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor trebuie să se prezinte la sediul DGASPC Iaşi, luni, 15.07.2019 ora 10.00, în vederea susţinerii probei scrise a concursului.