Anunturi

Rezultatele selectiei de dosare pentru examanul de promovare in grad profesional din 24.02.2021

Tabel nominal cu rezultatele privind selecţia dosarelor la examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 24.02.2021 pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de participare din cadrul DGASPC Iaşi publicat în Anunţul nr. 1998/25.01.2021 şi afişat în data de 25.01.2021

 

Nr.

ctr.

Numărul de înregistrare al dosarului de înscriere al candidatului

Rezultatele selecţiei

dosarelor

 

Observaţii

 

 

inspector, clasa I, grad profesional superior – Biroul Evidenţă şi Plată Beneficii de Asistenţă Socială

 

 

1.

 

4386/09.02.2021

 

Admis

 

-

 

2.

5233/15.02.2021

Admis

-

 

inspector, clasa I, grad profesional superior Serviciul Management de caz pentru copii aflaţi în plasament la rude/familii/asistenţi maternali

 

3.

5174/15.02.2021

Admis

-

4.

4196/09.02.2021

Admis

-

 

inspector, clasa I, grad profesional principal Serviciul Management de caz pentru copii aflaţi în măsuri de tip rezidenţial, centre de zi şi supravegeri specializate

 

5.

5234/15.02.2021

Admis

-

 

 

Secretar Comisie concurs,

Inspector Jijie Cristina

 

Afişat astăzi, luni, 22.02.2021, ora 15,00

Contestaţiile se pot depune în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor.

 

Candidaţii  declaraţi „admis” la selecţia dosarelor trebuie să se prezinte la sediul DGASPC Iaşi din str. Vasile Lupu nr.57A,  miercuri, 24.02.2021 ora 10.00, în vederea susţinerii probei scrise a examenului.