Servicii

Serviciul Persoane Adulte cu Handicap - Prestatii

 DIN DATA DE 01.04.2019 NOUL PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL AL SERVICIULUI EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ VA FI URMĂTORUL :

LUNI : 8,30-14,00 ;

MARȚI : 8,30-14,00 ;

MIERCURI : 8,30-18,30 ;

VINERI : 8,30-16,30.

 

ÎN ZILELE DE JOI NU SE VA LUCRA CU PUBLICUL. PERSONALUL VA EFECTUA LUCRĂRI NECESARE PENTRU PLATA PRESTAȚIILOR SOCIALE.

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE.

CONDUCEREA

 

 

 

ANUNT IMPORTANT

 

 Incepând cu data de 01 Ianuarie 2019 potrivit prevederilor  H.G. 1019/2018, privind aprobarea procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap, plata prestațiilor sociale se efectuează de către agențiile județene pentru plăți.

 

În acest sens, pentru eliberarea următoarelor documente:

       - Cupon pentru prestațiile sociale virate intr-un cont bancar

       - Adeverință Deces pentru moștenitorii persoanelor cu handicap decedate

       - Adeverință de Venit de orice tip, privind drepturile bănești ale persoanelor cu handicap,

 

vă rugăm să vă adresați A.J.P.I.S Iași (Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială)

 * Adresă: Str. Străpungere Silvestru nr. 1, bl. L6-7, cod poștal 700001, mun. Iaşi, jud. Iași

        * Telefon: 0232-210.980; 0232-213.887

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

 

ANUNT

 

Urmare a  modificărilor  legislative, preconizăm că vom putea elibera bilete gratuite de transport pentru persoane cu handicap  începând cu ziua de MIERCURI,  6 februarie 2019, în funcție de încheierea Convențiilor cu operatorii de transport.

Relații la telefon 0232 477731  interior 310 sau  311 .

 

 

ANUNT IMPORTANT

 

 Incepând cu data de 01 Februarie 2019, potrivit prevederilor  H.G. 1017/2018 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap 

NU este necesară Legitimația de persoană cu handicap pentru  a beneficia de biletele de călătorie pentru transportul interurban.

 

Persoana cu handicap va prezenta operatorului de transport interurban biletul de călătorie gratuită și documentul de identitate original.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

 

ANUNT IMPORTANT!

PLATA PRESTAȚIILOR SOCIALE SE VA EFECTUA ÎN PERIOADA DE 12-31 A FIECĂREI LUNI, PENTRU LUNA PRECEDENTĂ

 

ANUNȚ IMPORTANT !

 ÎNAINTE DE A SEMNA DE PRIMIRE, VERIFICAȚI CORECTITUDINEA SERIILOR ȘI A NUMERELOR DE BILETE PT. TRANSPORT INTERURBAN,ELIBERATE DE LA GHIȘEU ! FIECARE BILET ESTE UNIC, NUMERELE ACESTORA TREBUIE SĂ FIE DIFERITE ȘI SĂ FIE TRECUTE ÎN LEGITIMAȚIA DE PERSOANĂ CU HANDICAP. ORICE RECLAMAȚIE ULTERIOARĂ NU VA FI LUATĂ ÎN CONSIDERARE.

    CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

 DUPĂ PRIMIREA BILETELOR DE TRANSPORT INTERURBAN NU LE ÎNMÂNAȚI ALTOR PERSOANE (CU EXCEPȚIA OPERATORILOR DE TRANSPORT ȘI POLIȚIEI)! ÎN PROXIMITATEA D.G.A.S.P.C. IAȘI EXISTĂ PERSOANE CARE VĂ POT ÎNȘELA VIGILENȚA !!! ORICE RECLAMAȚIE ULTERIOARĂ VA FI FĂCUTĂ DE CĂTRE PERSOANA PĂGUBITĂ LA POLIȚIE.

 CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

 VÂNZAREA BILETELOR DE TRANSPORT INTERURBAN CONSTITUIE INFRACTIUNE !

INSTITUȚIA NOASTRĂ DISPUNE DE SUPRAVEGHERE / ÎNREGISTRARE VIDEO

 CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

BILETELE PENTRU TRANSPORTUL INTERURBAN SE ELIBEREAZĂ EXCLUSIV PERSOANEI CU HANDICAP, ASISTENTULUI PERSONAL, REPREZENTANTULUI LEGAL/TUTORELUI SAU ORICAREI ALTE PERSOANE, ÎMPUTERNICITE NOTARIAL DE CĂTRE BENEFICIAR, PE BAZA ACTELOR DOVEDITOARE, ÎN ORIGINAL ȘI XEROCOPIE (carte de identitate, legitimație de persoană cu handicap-nu este necesară xerocopie, contract individual de muncă – pentru asistentul personal, dispoziția/sentința de numire a tutorelui, împuternicirea/procura notarială, alte acte, după caz)

    CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

ORICE RECLAMAȚIE CU PRIVIRE LA BILETELE PENTRU TRANSPORTUL INTERURBAN, ELIBERATE DE CĂTRE D.G.A.S.P.C. IAȘI (FURT, ÎNLOCUIRE CU FALSURI, ETC.) SE VA FACE, DE CĂTRE PERSOANA PĂGUBITĂ, LA SECȚIA 4 DE POLIȚIE IAȘI

MUNICIPIUL IAȘI, STRADA VASILE LUPU NR. 67

TELEFON : 0232301302