Servicii

Serviciul Persoane Adulte cu Handicap - Prestatii

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

LUNI : 8,30-14,00 ;

MARȚI : 8,30-14,00 ;

MIERCURI : 8,30-18,30 ;

JOI : 8,30-14,00 ;

VINERI : 8,30-16,30.

 

 

ANUNT IMPORTANT!

PLATA PRESTAȚIILOR SOCIALE SE VA EFECTUA ÎN PERIOADA DE 12-31 A FIECĂREI LUNI, PENTRU LUNA PRECEDENTĂ

 

ANUNȚ IMPORTANT !

 ÎNAINTE DE A SEMNA DE PRIMIRE, VERIFICAȚI CORECTITUDINEA SERIILOR ȘI A NUMERELOR DE BILETE PT. TRANSPORT INTERURBAN,ELIBERATE DE LA GHIȘEU ! FIECARE BILET ESTE UNIC, NUMERELE ACESTORA TREBUIE SĂ FIE DIFERITE ȘI SĂ FIE TRECUTE ÎN LEGITIMAȚIA DE PERSOANĂ CU HANDICAP. ORICE RECLAMAȚIE ULTERIOARĂ NU VA FI LUATĂ ÎN CONSIDERARE.

    CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

 DUPĂ PRIMIREA BILETELOR DE TRANSPORT INTERURBAN NU LE ÎNMÂNAȚI ALTOR PERSOANE (CU EXCEPȚIA OPERATORILOR DE TRANSPORT ȘI POLIȚIEI)! ÎN PROXIMITATEA D.G.A.S.P.C. IAȘI EXISTĂ PERSOANE CARE VĂ POT ÎNȘELA VIGILENȚA !!! ORICE RECLAMAȚIE ULTERIOARĂ VA FI FĂCUTĂ DE CĂTRE PERSOANA PĂGUBITĂ LA POLIȚIE.

 CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

 VÂNZAREA BILETELOR DE TRANSPORT INTERURBAN CONSTITUIE INFRACTIUNE !

INSTITUȚIA NOASTRĂ DISPUNE DE SUPRAVEGHERE / ÎNREGISTRARE VIDEO

 CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

BILETELE PENTRU TRANSPORTUL INTERURBAN SE ELIBEREAZĂ EXCLUSIV PERSOANEI CU HANDICAP, ASISTENTULUI PERSONAL, REPREZENTANTULUI LEGAL/TUTORELUI SAU ORICAREI ALTE PERSOANE, ÎMPUTERNICITE NOTARIAL DE CĂTRE BENEFICIAR, PE BAZA ACTELOR DOVEDITOARE, ÎN ORIGINAL ȘI XEROCOPIE (carte de identitate, legitimație de persoană cu handicap-nu este necesară xerocopie, contract individual de muncă – pentru asistentul personal, dispoziția/sentința de numire a tutorelui, împuternicirea/procura notarială, alte acte, după caz)

    CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

ORICE RECLAMAȚIE CU PRIVIRE LA BILETELE PENTRU TRANSPORTUL INTERURBAN, ELIBERATE DE CĂTRE D.G.A.S.P.C. IAȘI (FURT, ÎNLOCUIRE CU FALSURI, ETC.) SE VA FACE, DE CĂTRE PERSOANA PĂGUBITĂ, LA SECȚIA 4 DE POLIȚIE IAȘI

MUNICIPIUL IAȘI, STRADA VASILE LUPU NR. 67

TELEFON : 0232301302