Stiri

Transparenta decizionala

 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi lanseaza in consultare publica ”Strategia Judeteana de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2021 - 2027”, a cărei misiune este dezvoltarea unui sistem funcțional de servicii la nivel județean care să aibă ca scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depasirea situatiilor de dificultate, prevenirea si combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale a acestora.

 
”Strategia Judeteana de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2021 - 2027” a fost elaborată în colaborare cu SC Synesis Partners SRL, în acord cu Strategiile Naționale în domeniu și după realizarea unei Analize a Contextului Social al Județului Iași.
 
Persoanele interesate sau reprezentanții instituțiilor/organizațiior pot transmite propuneri, sugestii, opinii în scris pe adres de mail a DGASPC Iasi office.dgaspcis@dasiasi.ro, cu titlul mail-ului Feedback Strategie, în termen de 15 zile de la data publicării sale pe site, respectiv 25.11.2022 - 09.12.2022
 
 
Publicat pe site : 15.02.-30.03.2023
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi lanseaza in consultare publica Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Iași pentru anul 2023 - consultati aici.
 
 Propunerile, sugestiile, observatiile cu privire la Planul anual de actiune pe anul 2023  pot fi  transmite in scris pe adresa office.dgaspcis@dasiasi.ro, in termen de 10 zile calendaristice dela data publicarii pe site, respectiv 15.02. - 24.02.2023.